مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس چهاردهم

مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Description در آیلتس-درس چهاردهم

A graph in the future
Lesson 14 

برخی اوقات می بایست در مورد گرافی بنویسید که در زمان آینده رخ داده لست. زمانیکه برای تحلیل به شما نمودار خطی یا میله ای داده می شود می بایست دقت داشته باشید متعلق به چه بازه ی زمانی می باشد. چنانچه بازه زمانی را اشتباه دریابید تأثیر نامطلوبی بر روی نمره شما خواهد داشت چون که به موجب آن انبوهی از اطلاعات را اشتباهاً بیان می کنید. برای روشن شدن این مطلب به نمودار خطی زیر توجه داشته باشید:

1. چارچوب زمانی آن به چه شکل است؟

2. از چه گزاره زمانی می بایست استفاده نمایید؟

Screenshot 15

همانطور که ملاحظه می کنید نمودار خطی داده شده شامل یک بازه زمانی از سال 2012 تا 2022 می باشد. در برخی از نمودارها ممکن است بازه زمانی گذشته و آینده با هم داده شود. در این مثال می بایست خیلی دقت داشته باشید چه زمانی بهتر است از ساختار فعلی در زمان گذشته و چه زمانی صرف فعل در آینده را به کار گیرید. در اینجا برخی از عبارات رایج که برای توصیف در زمان آینده بکار می رود ملاحظه می کنید:

  • will + infinitive
  • is/are expected to + infinitive
  • is/are predicted to + infinitive

حال به نمودار خطی داده شده و نمونه پاسخ آن توجه داشته باشید:

برای اینکه به وضوح ملاحظه کنید که چگونه زمان گذشته و آینده بیان گردیده است با رنگ قرمز زمان گذشته و با رنگ سبز زمان آینده مشخص شده است.

Graph in the Future - Model answer

You should spend about 20 minutes on this task.

The line graph shows the past and projected finances for a local authority in New Zealand.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 Screenshot 16

The line graph illustrates the financial position of a New Zealand local authority from 2012 to 2022. It is measured in millions of New Zealand dollars. Overall, it can be seen that while rates revenue and user charges are predicted to increase over the period, borrowings and grants and subsidies will remain much lower.

Rates revenues and user charges will follow a very similar pattern over the time frameRates revenue stood at just under 1.5 billion in 2012, which was the highest of the four criteria.Though they remained stable until 2013they are expected to climb to approximately 2.4 billion dollars in 2022. Like rates revenues, use charges are predicted to continuously increase.  They began the period at 1 billionand will stand at twice this level by 2022.

Borrowings, on the other hand, are expected to show considerable fluctuation. Although having initially increased, they will drop to a low of 600 million in 2016, before reaching a peak of just under 1.5 billion in 2020. Borrowings will finish the period at around the same level that they began. Grant and subsidies were the lowest of the four, at under 500 million in 2012Despite moving up to exceed borrowing briefly in 2016, this low level will continue until 2022.

(209 words)

رای دهی به این پست:
مقالات و منابع IELTS : توصیف گراف Graph Descriptio...
توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس پانزده...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 30 تیر 1397
Go to top
0
Shares