مقالات و منابع IELTS : توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس سیزدهم

مقالات و منابع IELTS : توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس سیزدهم

Prepositions for graphs

 در نگارش  writing task 1دانستن این نکته خیلی مهم است که چگونه به طرز صحیحی از حروف اضافه درمتن خود استفاده کنیم . برخی واژگان به همراه حروف اضافه مشخصی به کار می روند و معنی خاصی می دهند. چنانچه آن ها را در جای نادرستی قرار دهید و حروف اضافه نا صحیحی را به کار برید کاملا بی معنی خواهند شد و دچار سردرگمی می شوید که به چه صورت  گفته ی خود را بیان کنید.

در ابتدا ، نگاهی به نمونه پاسخ داده شده داشته باشید و توجه داشته باشید چگونه حروف اضافه به کار گرفته شده اند. در ادامه حروف اضافه در متن مشخص شده اند.

Screenshot 13

Sample Task 1 Answer

The line graph compares the number of car thefts for every thousand vehicles in four countries from 1990 to 1999. Overall, it can be seen that car thefts were far higher in Great Britain than in the other three counties throughout the whole time frame.

To begin, car thefts in Sweden, France and Canada followed a fairly similar pattern over the first five years, all remaining between 5 and 10 per thousand. The general trend though for France and Canada was a decline in the number of vehicles stolen over the period, with both at around 6 in 1999. In contrast, Sweden experienced an upward trend, starting the period at approximately 8, and finishing at just under 15.

Interestingly, car thefts in Great Britain started at 18 per thousand, which far exceeded that of the other countries. It then fluctuated over the next nine years, reaching a peak of 20 thefts per 1000 in 1996, and ending the period slightly lower than where it began, at approximately 17 per thousand.

Practice

حال به جملات زیر توجه کنید و تصمیم بگیرید کدام یک از حروف اضافه قرار داده شده در جدول برای پر کردن جای خالی مناسب می باشد .

Screenshot 14

1. In May, the price of gold rose slightly   $ 1,500. 

2. Holidays to foreign destinations remained constant  about 85,000 per month for the last two months of the year.

3. Profits increased   4 million dollars to 6 million dollars last year.

4. From 2001 to 2010, the price of electricity has increased   125%.

5. Bike sales reached a peak   20,000 in September.

6. There is a sharp increase in traffic levels from 8am to 9am,   nearly 3000 cars traveling on the road.

7. The last decade has seen a steep increase   the number of people diagnosed with diabetes.

8. At the start of the year, the turnover of the company stood   £1.3 million.

9. During the summer, student numbers at the school fluctuate   150 and 170 per week.

10. Following this, the number then fell   a low of 20 per month.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Correct answers:

1. to

2. at

3. from

4. by

5. of

6. with

7. in

8. at

9. between

10. to

به امید گرفتن نمره مطلوب در IELTS.

رای دهی به این پست:
آموزش زبان بازرگانی:9روش برای نوشتن یک رزومه موثر
مقالات و منابع آیلتس : توصیف گراف Graph Descriptio...

Related Posts

نظرات

 
بدون نظر
آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد سایت شوید
مهمان
سه شنبه, 28 خرداد 1398
Go to top
0
Shares