GMAT


به بخش سئوال روز در زمینه آزمون GMAT Question of the Day ZTCخوش آمدید.

شما میتوانید روزانه در این بخش با سئوالات جدیدی روبه رو شده و به آنها پاسخ دهید.

این بخش با آزمون تعیین سطح آنلاین متفاوت بوده و بیشتر جنبه ی چالشی دارد.

جهت شروع روی CONTINUE کلیک نمایید.Continue

  

Go to top