از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه فرهنگی آموزشی عصر کلام زنگنه ZTC  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی ZTC  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر، ZTC  با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.


نتيجه جستجو
نظر دهی
(37 رای‌ها)

  کیوان ارشدی 


 

نظر دهی
(39 رای‌ها)

کرد

 

نظر دهی
(22 رای‌ها)

معتضدی

 

 

 

 

 

 

 


 

نظر دهی
(17 رای‌ها)

 

مرتضی سپهر


 

 

 

نظر دهی
(28 رای‌ها)

دادسرشت1

 

 

 


نظر دهی
(8 رای‌ها)

 

استاد حیدریjpg


 

 


  

Go to top