از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه تخصصی زبان زنگنه  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی زبان زنگنه  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر،موسسه تخصصی زبان زنگنه با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.

اساتید منتخب موسسه زبان زنگنه

استاد نوشین جهانی
استاد نوشین جهانیسوپروایزر آیلتس و مکالمه محض
استاد حسین ده حقی
استاد حسین ده حقیمدرس برجسته آیلتس
استادکیارش پورنعمتی
استادکیارش پورنعمتیمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد امیر برازنده
استاد امیر برازندهمدرس برجسته GRE-SAT-IELTS
استاد مینا برخ
استاد مینا برخمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد مرتضی توکلی
استاد مرتضی توکلیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد قاسمی
استاد قاسمیمدرس برجسته آیلتس
استاد شیما میرموسی
استاد شیما میرموسیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد نجلا میرفخرایی
استاد نجلا میرفخراییمدرس برجسته مکالمه محض
استاد محمد متین کاویانی
استاد محمد متین کاویانیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مدبران
استاد مدبرانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد روزبه نبی پور
استاد روزبه نبی پورمدرس برجسته PTE
استادامید زارع
استادامید زارعمدرس برجسته مکالمه محض
استاد وحید حیدری
استاد وحید حیدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد ایمان عزت فر
استاد ایمان عزت فرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سپیده سینایی
استاد سپیده سیناییمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد احسان فرخ مهر
استاد احسان فرخ مهرسوپروایزر واحد تافل و PTE
استاد احمد شاهی
استاد احمد شاهیمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد نینا نصیری
استاد نینا نصیریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد احسان جباری
استاد احسان جباریمدرس برجسته تافل
استاد حسن عابد
استاد حسن عابدمدرس برجسته مکالمه محض
استاد پویا اردستانی
استاد پویا اردستانیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد زهرا افشار
استاد زهرا افشارمدرس برجسته IELTS و مکالمه
استاد مینا آگاهی
استاد مینا آگاهیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مسیح خازنی
استاد مسیح خازنیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حسین شاهوار
استاد حسین شاهوارمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مهدی اصلی
استاد مهدی اصلیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سپیده روحانی
استاد سپیده روحانیمدرس برجسته IELTS
استاد سولماز خانزاده
استاد سولماز خانزادهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حامد کریمی
استاد حامد کریمیمدرس برجسته TOEFL
استاد مهدی آهور
استاد مهدی آهورمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد امین سوزنی
استاد امین سوزنیمدرس برجسته آیلتس
استاد علی استوار
استاد علی استوارسوپروایزر واحد آیلتس و PTE
استاد اشکان معتضدی
استاد اشکان معتضدیمدرس برجسته GRE , GMAT , SAT
دکتر محمدعلی پور
دکتر محمدعلی پورمدرس ریاضیات GRE , GMAT , SAT
استاد مرجان کرمی
استاد مرجان کرمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سعید رودخانه
استاد سعید رودخانهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد هومن عسگری
استاد هومن عسگریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد علی درخشان
استاد علی درخشانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سارا رحیمی
استاد سارا رحیمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد احسان حبیبیان
استاد احسان حبیبیانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مجید بیات
استاد مجید بیاتمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد الهه میر مهدی زاده
استاد الهه میر مهدی زادهمدرس برجسته مکالمه محض
استادشیرین باقری
استادشیرین باقریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد همتی
استاد همتیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد خانم رضایی خامنه
استاد خانم رضایی خامنهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد محمد رضا سیاحی نژاد
استاد محمد رضا سیاحی نژادمدرس برجسته مکالمه محض
دکتر ابوالفضل زنگنه
دکتر ابوالفضل زنگنهمدیر و موسس مرکز زبان زنگنه
استاد مهران گرماسی
استاد مهران گرماسیمدرس برجسته آیلتس
استاد حسن میرمنصف
استاد حسن میرمنصفمدرس برجسته آیلتس
استاد مهدی اصلی
استاد مهدی اصلیمدرس برجسته مکالمه محض
استادامیر حسام حسن زاده
استادامیر حسام حسن زادهمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد یوسف قربانی
استاد یوسف قربانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد مهدی تکلو
استاد مهدی تکلومدرس برجسته آیلتس و مکالمه
استاد شادی همایون فر
استاد شادی همایون فرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد برهان فتاحیان
استاد برهان فتاحیانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد محدثه نیک آذر
استاد محدثه نیک آذرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد فروزان نکویی
استاد فروزان نکوییمدرس برجسته مکالمه محض
دکتر سمیرا موسوی
دکتر سمیرا موسویمدرس برجسته PTE
استاد مهرآسا شهسواری
استاد مهرآسا شهسواریمدرس برجسته IELTS

  

Go to top