از آنجاییکه اساتید حاضر در موسسه تخصصی زبان زنگنه  پس از گذراندن مراحل ارزشیابی و آموزشی سخت و دقیق امکان همکاری با این مرکز را پیدا میکنند، شنیده شده که تعدادی از افرادی که امکان گذراندن این آزمونها را نداشته و در نهایت قادر به کسب شرایط همکاری با موسسه تخصصی زبان زنگنه  را نداشته اند، به غلط خود را از اساتید این مرکز معرفی نموده و از حسن شهرت این مجموعه، سوء استفاده می نمایند. لذا زبان آموزان محترم توجه داشته باشند به غیر از لیست حاضر،موسسه تخصصی زبان زنگنه با افراد دیگری چه به عنوان مدرس خصوصی، گروهی، برون سازمانی و یا آنلاین همکاری نداشته و عواقب هرگونه همکاری با افراد سودجو مستقیما با خود زبان آموز خواهد بود.

اساتید منتخب موسسه زبان زنگنه

استاد احسان فرخ مهر
استاد احسان فرخ مهرسوپروایزر واحد تافل و PTE
استاد وحید کرد
استاد وحید کردمدرس برجسته آیلتس
استاد مرتضی فتحعلی پور
استاد مرتضی فتحعلی پورمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد امین سوزنی
استاد امین سوزنیمدرس برجسته آیلتس
استاد وحید حیدری
استاد وحید حیدریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد حسین ده حقی
استاد حسین ده حقیمدرس برجسته آیلتس
استادکیارش پورنعمتی
استادکیارش پورنعمتیمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد مینا برخ
استاد مینا برخمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد شیما میرموسی
استاد شیما میرموسیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مهسا ادیب نیا
استاد مهسا ادیب نیامدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد مرتضی توکلی
استاد مرتضی توکلیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد نجلا میرفخرایی
استاد نجلا میرفخراییمدرس برجسته مکالمه محض
استاد حسین الله داد
استاد حسین الله دادمدرس برجسته مکالمه محض
استادامید زارع
استادامید زارعمدرس برجسته مکالمه محض
استاد روزبه نبی پور
استاد روزبه نبی پورمدرس برجسته PTE
استاد مهران گرماسی
استاد مهران گرماسیسوپروایزر آیلتس
استاد امید روشندل
استاد امید روشندلمدرس برجسته آیلتس
استاد محمد مهدی جعفرزاده
استاد محمد مهدی جعفرزادهمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد میترا جباری
استاد میترا جباریمدرس برجسته آیلتس و بازرگانی
استاد نوشین جهانی
استاد نوشین جهانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد مهران انصاری
استاد مهران انصاریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد احمد شاهی
استاد احمد شاهیمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد سپیده سینایی
استاد سپیده سیناییمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد احسان جباری
استاد احسان جباریمدرس برجسته تافل
استاد نینا نصیری
استاد نینا نصیریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد پویا اردستانی
استاد پویا اردستانیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سارا رهنما
استاد سارا رهنمامدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد فرناز ناظر
استاد فرناز ناظرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد امیر برازنده
استاد امیر برازندهمدرس برجسته GRE-SAT-IELTS
استاد زهرا افشار
استاد زهرا افشارمدرس برجسته IELTS و مکالمه
استاد حامد اصانلو
استاد حامد اصانلومدرس برجسته IELTS و PTE
استاد علی استوار
استاد علی استوارسوپروایزر واحد آیلتس و PTE
استاد اشکان معتضدی
استاد اشکان معتضدیمدرس برجسته GRE , GMAT , SAT
دکتر محمدعلی پور
دکتر محمدعلی پورمدرس ریاضیات GRE , GMAT , SAT
استاد مرجان کرمی
استاد مرجان کرمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد عباس مرشد زاده
استاد عباس مرشد زادهمدرس برجسته تافل و مکالمه محض
استاد سعید رودخانه
استاد سعید رودخانهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد هومن عسگری
استاد هومن عسگریمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد علی درخشان
استاد علی درخشانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سارا رحیمی
استاد سارا رحیمیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد احسان حبیبیان
استاد احسان حبیبیانمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مجید بیات
استاد مجید بیاتمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد سهند شفایی
استاد سهند شفاییمدرس برجسته مکالمه محض و آیلتس
استاد الهه میر مهدی زاده
استاد الهه میر مهدی زادهمدرس برجسته مکالمه محض
استاد ذکری
استاد ذکریمدرس برجسته مکالمه محض
استاد فروزان نکویی
استاد فروزان نکوییمدرس برجسته مکالمه محض
استاد فرشید محمدی
استاد فرشید محمدیمدرس برجسته مکالمه محض و IELTS
دکتر ابوالفضل زنگنه
دکتر ابوالفضل زنگنهمدیر و موسس مرکز زبان زنگنه
استاد حسین بیاتی
استاد حسین بیاتیمدرس برجسته آیلتس
استاد مرتضی سپهر
استاد مرتضی سپهرمدرس برجسته آیلتس و تافل
استاد یوسف قربانی
استاد یوسف قربانیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد جمالی
استاد جمالیمدرس برجسته آیلتس و مکالمه محض
استاد حسن میرمنصف
استاد حسن میرمنصفمدرس برجسته آیلتس
استاد مهدی تکلو
استاد مهدی تکلومدرس برجسته آیلتس و مکالمه
استاد الهام خاتمی
استاد الهام خاتمیمدرس برجسته آیلتس
استاد یاسر مرادی
استاد یاسر مرادیمدرس برجسته PTE
استاد شادی همایون فر
استاد شادی همایون فرمدرس برجسته مکالمه محض
استاد سعید نادعلی
استاد سعید نادعلیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد مهدی اصلی
استاد مهدی اصلیمدرس برجسته مکالمه محض
استاد محدثه نیک آذر
استاد محدثه نیک آذرمدرس برجسته مکالمه محض
دکتر سمیرا موسوی
دکتر سمیرا موسویمدرس برجسته PTE
استاد علی همتی
استاد علی همتیمدرس برجسته مکالمه محض

  

Go to top