جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 9 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1655
cover عنوان: Simon video IELTS Reading course summary نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1658
cover عنوان: Simon video Speaking part 2 event نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1658
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1658
cover عنوان: Simon video Reading-Intro نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1658
cover عنوان: Simon Writing task 1 academic Lesson 2 - Line Graph نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1659
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1660
cover عنوان: Simon video - IELTS Reading Lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1660
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 9 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1661
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1661
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 person نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1662
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 6 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1662
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 8 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1662
cover عنوان: Simon video Listening- lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1662
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 7 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1663
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 general lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1663
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 object نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1663
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1663
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1664
cover عنوان: Simon video - Speaking part3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1665
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 activity نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1665
cover عنوان: Simon video Listening- lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1665
cover عنوان: Simon video Writing task general lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1665
cover عنوان: Simon video Speaking- lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1665
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1666
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1666
cover عنوان: Simon video Writing task 1 general lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1667
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 academic lesson 6 different charts نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1667
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1667
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1668
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 general lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1669
cover عنوان: Simon video IELTS Reading- keyword technique نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1669
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1670
cover عنوان: Simon video Listening-Intro نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1671
cover عنوان: Simon video - Speaking part2 topics نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1671
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1671
cover عنوان: Simon video - Speaking part2 your favorites نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1671
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 general lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1672
cover عنوان: Simon video Speaking - lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1672
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 8 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1672
cover عنوان: Simon video Writing task 2 lesson 7 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1673
cover عنوان: Simon video Writing task 2 course summary نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1673
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 8 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1673
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 7 process diagram نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1674
cover عنوان: Simon video task 1 general lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1674
cover عنوان: Simon video Writing task 2 lesson 9 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1674
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1675
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 10 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1677
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic Lesson 1 - Course Aims نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1678
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 place نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1696
cover عنوان: دانلود رایگان -آیا آزمون آیلتس به شما استرس میدهد؟ نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1744
cover عنوان: آموزش British Council در مورد قسمت Writing آزمون IELTS , Task Achievement/Task Response نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1755
cover عنوان: نکات British Council در قسمت Writing در آزمون IELTS , Grammar نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1755
cover عنوان: دانلود رایگان IELTS task 2 writing structure with example, part 6 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1755
cover عنوان: دانلود رایگان فیلم نحوه ارتقاء نمره آیلتس به 7 در TASK2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1758
cover عنوان: Write an Effective Essay نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1759
cover عنوان: دانلود رایگان -آموزش گرفتن نمره بالا در TASK1رایتینگ آیلتس نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1764
cover عنوان: دانلود رایگان- راهنمایی British Council برای ارتقای نمره Reading IELTS نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1767
cover عنوان: آموزش British Council در مورد رایتینگ آزمون IELTS , Coherence & Cohesion نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1768
cover عنوان: آموزش British Council در مورد Writing آزمون IELTS , Lexical Resource نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1770
cover عنوان: دانلود رایگان -تکنیکهای ارتقاء نمره آیلتس از6به 7 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1784
cover عنوان: دانلود رایگان IELTS Writing TASK2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1787
cover عنوان: دانلود رایگان IELTS Speaking Advise نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1793
cover عنوان: دانلود رایگان- چگونه Speaking آیلتس خود را تقویت کنم؟ نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1795
cover عنوان: دانلود رایگان- نمونه آزمون اسپیکینک 8.5 آیلتس نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1798
cover عنوان: دانلود رایگان -5 تکنیک جهت تقویت Listening آیلتس نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1819
cover عنوان: دانلود رایگان - نمونه آزمون اسپیکینگ آیلتس (نمره 9) نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1892
cover عنوان: فیلم آموزشی آیلتس قسمت چهارم نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 2152
cover عنوان: فیلم آموزشی آیلتس قسمت سوم نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 2171
cover عنوان: فیلم آموزشی آیلتس قسمت دوم نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 2251
Please past text to modal
Go to top