جلد عنوان نویسنده رتبه دفعات مشاهده
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 object نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 969
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 969
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 970
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 academic lesson 6 different charts نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 970
cover عنوان: Simon video Listening- lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 970
cover عنوان: Simon video - Speaking part2 your favorites نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 970
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 person نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic Lesson 1 - Course Aims نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon video Reading-Intro نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon video Speaking- lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 971
cover عنوان: Simon Writing task 1 academic Lesson 2 - Line Graph نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Writing task 2 course summary نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 7 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 9 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video task 1 general lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 8 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Listening- lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 972
cover عنوان: Simon video - Speaking part3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video Writing task 2 lesson 9 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video - IELTS Reading Lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video Listening-Intro نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 general lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video Writing task 1 general lesson 4 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video Writing task general lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 place نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 973
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 general lesson 5 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 974
cover عنوان: Simon video Speaking - lesson 1 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 974
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 974
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 6 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 974
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 974
cover عنوان: Simon video - Writing task 1 general lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 975
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 7 process diagram نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 975
cover عنوان: Simon video Speaking part 2 event نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 975
cover عنوان: Simon video - Speaking part2 topics نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 975
cover عنوان: Simon video Writing task 2 lesson 7 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 975
cover عنوان: Simon video IELTS Reading- keyword technique نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 975
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 8 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 976
cover عنوان: Simon video - Writing task 2 lesson 10 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 976
cover عنوان: Simon video - Speaking part 2 activity نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 977
cover عنوان: Simon video IELTS Reading course summary نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 978
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 3 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 979
cover عنوان: Simon video Writing task 1 academic lesson 9 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 979
cover عنوان: Simon video Reading- lesson 8 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 979
cover عنوان: آموزش British Council در مورد رایتینگ آزمون IELTS , Coherence & Cohesion نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1184
cover عنوان: نکات British Council در قسمت Writing در آزمون IELTS , Grammar نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1189
cover عنوان: دانلود رایگان -آیا آزمون آیلتس به شما استرس میدهد؟ نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1190
cover عنوان: آموزش British Council در مورد قسمت Writing آزمون IELTS , Task Achievement/Task Response نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1191
cover عنوان: آموزش British Council در مورد Writing آزمون IELTS , Lexical Resource نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1194
cover عنوان: Write an Effective Essay نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1195
cover عنوان: دانلود رایگان فیلم نحوه ارتقاء نمره آیلتس به 7 در TASK2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1203
cover عنوان: دانلود رایگان IELTS task 2 writing structure with example, part 6 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1248
cover عنوان: دانلود رایگان- نمونه آزمون اسپیکینک 8.5 آیلتس نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1254
cover عنوان: دانلود رایگان IELTS Writing TASK2 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1260
cover عنوان: دانلود رایگان -آموزش گرفتن نمره بالا در TASK1رایتینگ آیلتس نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1261
cover عنوان: دانلود رایگان -تکنیکهای ارتقاء نمره آیلتس از6به 7 نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1266
cover عنوان: دانلود رایگان- راهنمایی British Council برای ارتقای نمره Reading IELTS نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 4.5 دفعات مشاهده: 1272
cover عنوان: دانلود رایگان IELTS Speaking Advise نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1274
cover عنوان: دانلود رایگان -5 تکنیک جهت تقویت Listening آیلتس نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1312
cover عنوان: دانلود رایگان- چگونه Speaking آیلتس خود را تقویت کنم؟ نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1315
cover عنوان: دانلود رایگان - نمونه آزمون اسپیکینگ آیلتس (نمره 9) نویسنده: Zangeneh Training Center رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1372
cover عنوان: فیلم آموزشی آیلتس قسمت چهارم نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1729
cover عنوان: فیلم آموزشی آیلتس قسمت سوم نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1729
cover عنوان: فیلم آموزشی آیلتس قسمت دوم نویسنده: موسسه تخصصی زبان انگلیسی زنگنه رتبه: 5 دفعات مشاهده: 1795
Please past text to modal
Go to top