style="text-align: right;">نکته جدیددر یک سال بیش از پنج بار نمیتوانید آزمون جی آر ای بدهید.
style="text-align: center;">pine away

تحلیل رفتن/ دق کردن

Soon after her husband's death, she pined away and died too.

اندکی پس از مرگ شوهرش او هم دق کرد و مرد.

style="text-align: center;">pillory

قبلا با pillory یکیو تنبیه می کردن امروزه در GRE , به معنای تحقیر کردن و خورده گیری به کار می رود.

style="text-align: right;">نکته جدیدمدیر بخش پذیرش دانشگاه MIT  به نام Rod Garcia  میگوید: وقتی یک متقاضی با نمره ی ریاضی GREبالای 165 تقاضای ادامه تحصیل در MIT را میکند مطمئنا توجه ما را به خود جلب میکند زیرا این نمره به هر حال نمره ی خوبی است!
style="text-align: right;">نکته جدیدآزمون جنرال GRE از ریاضیات سطح دبیرستان برای بررسی قدرت استدلال ریاضی استفاده میکند.این آزمون توانایی شما را در مفاهیم جبر، هندسه و آنالیز داده ها می سنجد.
style="text-align: right;">نکته جدیدآزمون جنرال GRE از ریاضیات سطح دبیرستان برای بررسی قدرت استدلال ریاضی استفاده میکند.این آزمون توانایی شما را در مفاهیم جبر، هندسه و آنالیز داده ها می سنجد.
style="text-align: right;">نکته جدید در صورت انتخاب گزینه غلط در سوالات آزمون GRE نمره منفی لحاظ نمی شود.
style="text-align: right;"> نکته جدیدموفقیت در قسمت GRE Verbal  بر خلاف تصور عمومی، بسیار فراتر از حفظ لغت میباشد و نیاز به آشنایی کامل به مفاهیم Critical Thinking دارد.
style="text-align: right;">نکته جدید نمره GRE-ارائه یک SOP قوی- مقالات ISI- تجربه کاری مرتبط و معدل مهمترین عوامل کسب پذیرش می باشند.
style="text-align: right;">نکته جدیدعلت عدم ارائه نمره مینیمم GRE از طرف دانشگاه به معنی رقابتی بودن این نمره میباشد.
style="text-align: right;">نکته جدید   حداقل نمره مورد نیاز برای پذیرش فوق لیسانس 300 از 340 میباشد.
style="text-align: right;">نکته جدیدبا استفاده از Score select میتوان نمره کامل آزمونی که بهتر انجام داده اید را برای دانشگاه انتخاب و ارسال کرد.
style="text-align: right;">نکته جدیدسئوالات بخش ریاضی بسیار سخت تر از آنچه که در Official Guide آمده است میباشند.
style="text-align: right;">نکته جدیدنتیجه آزمون جی آر ای پنج سال اعتبار دارد.
style="text-align: right;">نکته جدید فاصله زمانی بین دو آزمون GRE نمیتواند کمتر از 21 روز باشد.
style="text-align: right;">نکته جدیدبطور تقریبی باید حداقل 500 لغت درمدت 30 دقیقه برای هر سئوال Writing بنویسید.
style="text-align: right;">نکته جدید  مدت زمان ارسال نمرات شما به دانشگاه بین 10-15 روز طول می کشد.

  

Go to top