style="text-align: center;">نکته جدیدبزرگترین اشتباهی که در رایتینگ تافل میتوان مرتکب شد استفاده مستقیم ازعبارات متن سوال در رایتینگ است.
style="text-align: center;">نکته جدید کتاب های official تافل را در اولویت اول قرار دهید.
style="text-align: center;">نکته جدیدمیانگین نمرات تافل با جنسیت، سطح تحصیلات و هدف از آزمون دانشجو ربط وثیقی دارد.
style="text-align: center;">
نکته جدیداز ماه مارس 2013 در آزمون تافل شاهد وجود لهجه هایی غیر از آمریکایی هستیم ، این موارد شامل بریتانایی، استرالیایی و نیوزلندی می باشد.
style="text-align: center;">
نکته جدیدنمره ایرانی ها در بخش رایتینگ بعضا کمترین نمره در آزمون تافل می باشد. دلیل آن هم خستگی در بخش انتهایی آزمون، و عدم گذراندن زمان کافی در کلاس های رایتینگ و درنهایت کمبود نوشتن تمرین در خصوص نمونه رایتینگ های خوب از زبان آموزان است.
style="text-align: center;">
نکته جدیددرهنگام گذراندن بخش Speaking آزمون، ممکن است هم زمان با فرد کناری خود شروع به صحبت کنید پس ممکن است اندکی منحرف کننده و استرس زا باشد پس حتما از اینکه در محیطی مشابه تمرین کرده اید اطمینان حاصل کنید.
style="text-align: center;">نکته جدید  در رایتیتنگ یکپارچه (Writing Integrated) می توانید درهنگام نوشتن به متن (Reading  Section) دسترسی داشته باشید، اما در (Speaking Integrated) بعد از خواندن متن درهنگام صحبت  خود دیگر دسترسی به آن متن ندارید.
style="text-align: center;">نکته جدیدبه منظور ارسال نتایج آزمون به مراکز آموزشی مدنظر خود به طور رایگان فقط تا دوروز قبل از آزمون فرصت دارید.
style="text-align: center;">
نکته جدیددر هنگام ورود به مرکز آزمون از شما تقاضای فقط پاسپورت یا شناسنامه (کارت ملی) می کنند و مابقی مدارک قابل قبول نیستند.به یاد داشته باشید قبل از ورود باید یک متن انگلیسی را به طور دست نویس دوباره نوشته و امضا کنید پس حتما زودتر از موعد خود را به مرکز آزمون برسانید.
style="text-align: center;">
نکته جدیددر آزمون تافل در قسمت ریدینگ که در آن سه متن وجود دارد، بعد از پاسخ گویی به متن اول دیگر قادر نیستید به آن برگردید اما در دو متن باقی مانده امکان پیگیری هر دو متن وجود دارد.
style="text-align: center;">
نکته جدیددر آزمون تافل اجازه ندارید خوراکی هایی راکه روکش هایی دارند که صدا ایجاد می کنند به داخل مرکز حمل کنید؟ باید حتما روکش ها قبل از ورود جدا شوند.

  

Go to top