آزمون آزمایشی آیلتس موسسه تخصصی زبان زنگنه

نام آزمون
IELTS Mock test AC
IELTS Mock test GT
IELTS Mock test AC - PMA
IELTS Mock test GT - PMA
ماژول
آکادمیک
جنرال
آکادمیک
جنرال
روزهای برگزاری
جمعه ها
جمعه ها
جمعه ها
جمعه ها
ساعات برگزاری
9:00
الی
12:00
13:00
الی
16:00
9:00
الی
12:00
13:00
الی
16:00
محل برگزاری
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
شعبه جردن
جلسه رفع اشکال خصوصی
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ویدیوی رفع اشکال
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
آنلاین بر روی سامانه اعلام نتایج
اطلاعات بیشتر

 

آزمون آزمایشی تافل موسسه تخصصی زبان زنگنه

نام آزمون
TOEFL Mock test
TOEFL Mock test - PMA
روزهای برگزاری
جمعه ها
جمعه ها
ساعات برگزاری
9:00 الی 12:00
و
13:00 الی 16:00
9:00 الی 12:00
و
13:00 الی 16:00
محل برگزاری
شعبه جردن
شعبه جردن
جلسه رفع اشکال خصوصی
ندارد
دارد
جلسه رفع اشکال گروهی
دارد دارد
اطلاعات بیشتر

  

Go to top
0
Shares