عنوان و کد دوره

عنوان دوره روزهای  برگزاری ساعات برگزاری تاریخ شروع تاریخ رفع اشکال نوع دوره

برگزارکننده  

محل برگزاری ظرفیت دوره آزمون آزمایشی  وضعیت دوره مجموع ساعات شهریه(تومان)

  ثبت نام      

 آزمون آزمایشی آیلتس

شماره 8

 

 جمعه  9:00 صبح 

 24

آذر

1

دی

 حضوری 

 ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت   3 ساعت و 30 دقیقه  80.000 تومان reg

 آزمون آزمایشی آیلتس

شماره 9 

 جمعه  9:00 صبح 

22

دی

29

دی

 حضوری 

 ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت   3 ساعت و 30 دقیقه  80.000 تومان reg

 آزمون آزمایشی آیلتس

 شماره 10

 جمعه  9:00 صبح 

 27

بهمن

4

اسفند

 حضوری 

 ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت   3 ساعت و 30 دقیقه  43.000 تومان reg

 آزمون آزمایشی آیلتس

شماره 11 

 جمعه  9:00 صبح 

11

اسفند

18

اسفند

 حضوری 

 ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت   3 ساعت و 30 دقیقه  80.000 تومان reg

شش آزمون  آزمایشی کامل

 جمعه ها  9:00 صبح 

6 آزمون پشت سر هم

-  حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

 

480.000 تومان reg

آزمون آزمایشی تافل

شماره 8 

 جمعه   10:00 صبح 

24

آذر

1

دی

 حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

3 ساعت و 30 دقیقه 

80.000 تومان reg

آزمون آزمایشی تافل

 شماره 9

 جمعه   10:00 صبح 

22

دی

29

دی

 حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

3 ساعت و 30 دقیقه 

80.000 تومان reg

آزمون آزمایشی تافل 

شماره 10

 جمعه   10:00 صبح 

27

بهمن

4

اسفند

 حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

3 ساعت و 30 دقیقه 

80.000 تومان reg

آزمون آزمایشی تافل 

شماره 11

 جمعه   10:00 صبح 

11

اسفند

18 

اسفند

 حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

3 ساعت و 30 دقیقه 

80.000 تومان reg

 


 

 

 

  

Go to top
0
Shares