عنوان و کد دوره

عنوان دوره روزهای  برگزاری ساعات برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره

   برگزار کننده                       

محل برگزاری ظرفیت دوره آزمون آزمایشی  وضعیت دوره مجموع ساعات شهریه(تومان)  پرداخت و ثبت نام

 آزمون آزمایشی آیلتس

 

 جمعه  9:00 صبح 

 21

مهر

-  حضوری 

 ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت   3 ساعت و 30 دقیقه  43.000 تومان reg

شش آزمون  آزمایشی کامل

 جمعه ها  9:00 صبح 

6 آزمون پشت سر هم

-  حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

 

175.000 تومان reg

آزمون آزمایشی تافل 

 جمعه   10:00 صبح 

21

مهر

-  حضوری 

ZTC با حضور ممتحن واقعی 

 شعبه جردن   50 نفر  -               در حال تکمیل ظرفیت 

3 ساعت و 30 دقیقه 

43.000 تومان reg

 


 

 

 

  

Go to top