ielts price2

افزایش قیمت آزمون آیلتس

با توجه به اطلاعیه درج شده در وبسایت سازمان سنجش ، هزینه آزمون آیلتس که تا به امروز با قیمت 1 میلیون و 45 هزار تومان برگزار میگردید ، از تاریخ 31 جولای 2018 با قیمت 1 میلیون و 180 هزار تومان برگزار میگردد. با توجه به افزایش شدید قیمت ارز در ماه های اخیر ،افزایش قیمت برگزاری آزمون آیلتس بصورت معقول و منطقی میباشد.

همچنین قابل ذکر است که قیمت قطعی هر آزمون توسط سازمان سنجش محاسبه و اعلام میگردد تا در صورت افزایش قیمت نسبت به مبلغ علی الحساب ، متقاضی مابه التفاوت را به حساب مرکز مربوطه واریز کنند. همچنین چنانچه قیمت قطعی کمتر از قیمت علی الحساب باشد ، مراکز میبایست ما به التفاوت را به ذینفعان مسترد کند.

لذا تا زماني كه سازمان سنجش اطلاعيه ای در اين زمينه اعلام نكرده است هزينه آزمون، همان هزينه علي الحساب اعلام شده خواهد بود.

  

Go to top
0
Shares