یک جمعه ی پر انرژی و مفید با هدف همفکری و اطلاع از آخرین روشهای آموزش مکالمه با حضور تعدادی از اساتید موسسه زنگنه 97.10.28

photo 2019 01 22 13 58 45

  

Go to top
0
Shares