کتابهای آزمون SAT

SAT 2019

 مجموعه کتابهای اس ای تی 2019 در دسترس متقاضیان قرار گرفت و دوستانی که تمایل به تهیه این منابع زیر را دارند تماس بگیرند

021-88203841-2 شعبه جردن

 

- Cracking the SAT Subject Test Math1 2019 (2nd Edition)

Cracking the SAT Subject Test Math2 2019 (2nd Edition)

 

- PETERSON'S SAT PREP GUIDE 2018

- Cracking the SAT Subject Test Physics 2019 (16th Edition)

- PSAT Prep 2019 KAPLAN

- SAT Prep Plus 2019 KAPLAN

 

  

Go to top
0
Shares