کتابهای GMAT 2019

     موسسه تخصـــــصی زبان زنگنه همواره از جدیدترین منابع جهت آماده ســازی زبان آمـــــوزان خود برای آزمونهای بین المللی بهره برده و پس از انتشار مجموعه کتابهای جی آر ای اخیرا جهت رفاه حال زبان آموزان اقــــدام به نشر منابع آزمون جی مت نموده لذا دوستانی که تمایل به تهیه کتابهای ذیل را دارند با شماره02188203841-2 تماس حاصل نمایند

 

 

* GMAT Official Guide 2019

* GMAT Official Guide Quantitative Review 2019

* GMAT Official Guide Verbal Review 2019

  

Go to top
0
Shares